Du er her:

Teknikk og industriell produksjon

Ved Bodø vgs - OPUS Bodø kan du ta videregående utdanning som fører til flere sluttkompetanser, f.eks. innen kjøretøyfag og industriteknologi. Du kan også ta andre typer kurs innen mekaniske fag.

Nordland fylkeskommune og Nettskolen i Nordland har gitt Bodø vgs - OPUS Bodø ansvaret for opplæring for voksne i Nordland innen mekaniske fag: Teknikk og Industriell produksjon (TIP).

Kursene er samlingsbaserte. For å gjennomføre kursene må du være i jobb eller i praksisplass parallelt med utdanningen. Du kan bo hvor som helst i Nordland og ha en praksisplass i nærheten av bostedet ditt.

Skolen tilbyr også ulike kortere kurs for eksterne kunder, se kursoversikten.

skiftenokkel.png

VG1 Teknikk og industriell produksjon (også kalt TIP) er inngangsporten til over 50 ulike fagbrev. Hvis du ikke allerede har fått godkjent VG1-fagene gjennom realkompetansevurdering, må du begynne på VG1 TIP for å få fortsette med VG2-utdanningene.

bilmekaniker.png

Dette er en samlingsbasert utdanning for voksne til ulike yrker innen mekaniske fag. Tilbudet dekker både fag fra VG1 og fra VG2. Kurset er tilrettelagt for voksne fra hele Nordland, og er samlingsbasert i Bodø med nettveiledning i mellomperiodene.

sveiser.png

Hvis du vil ha offentlig godkjent utdan­ning innen arbeide innen for ek­sem­pel teknisk industri, skips- eller olje­indu­strien, er dette en utdanning for deg. Samlingsbasert med mye praktisk arbeid i samlingene.

truck.png

Skolen arrangerer flere ganger per år teorikurs for sertifisert sikkerhetsopplæring innen lastebilkran, traverskran, truck og stropping.

Vi tilbyr kurs til grupper og som bedriftsintern opplæring.

flammesirkel.png

Forsikringsbransjen stiller krav om at personer som skal arbeide med åpen flamme utendørs, skal ha gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider.

Vi arranger slike kurs på forespørsel fra bedriftskunder.

sveiseapparat.png

Skolen tilbyr skreddersydd sveiseopplæring til bedriftskunder. Både tidspunkt, innhold og varighet tilpasses til kundens ønsker.

Fant du det du lette etter?