Arena for sceneproduksjonHøsten 2009 startet UNG i Nordland prosjektet som tar sikte
på å gi ungdom grunnleggende sceneproduksjonsopplæring  
og høsten 2010 startet opplæringen i Bodø og Hamarøy. 
Det første året besto tilbudet av et begynnernivå hvor
elevene fikk opplæring i alle fagfelt.


Prosjektleder Stig-Rune Holien har utviklet en modell hvor
elevene får opplæring i lyd, lys, sceneteknikk, A/V og
produsent. Opplæringen tar også for seg en del
entreprenørskap i forhold til kulturfeltet.

Høsten 2011 utvider Arena for sceneproduksjon nedslagsfelt.
Da vil begynneropplæringen bli et tilbud i alle kommunene i
Salten. Dette året vil også arbeidet med å utvikle et mellomnivå starte.
På mellomnivå vil elevene som har gjennomført begynnernivået,
få mulighet for å fordype seg i et av fagfeltene.


Høsten 2012 vil begynnernivå bli et tilbud for hele Nordland.

Høsten 2013 vil Arena for sceneproduksjon utvikle mellomnivået og bli et nasjonalt tilbud.Prosjektet er et samarbeid mellom Nordland fylkeskommune, kommunene, de lokale kulturskolene og de lokale Ungdommens Kulturmønstringer. 

Prosjektet støttes av 

  • Partnerskap Salten

  • DA Bodø

  • Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

  • Bodø Kulturhus

  • UKM Nordland