Velkommen til Elev- og lærlingombudet i Nordland

Elev- og lærlingombud i Nordland er Karine Johansen.

 Elev - og lærlingombudet - Klikk for stort bilde Elev- og lærlingombudet i Nordland er til for alle elever og lærlinger i videregående opplæring.

Dette kan Elev- og lærlingombudet hjelpe deg med:

 • svare på spørsmål fra elever og lærlinger
 • jobbe for å styrke elever og lærlinger sin medvirkning i opplæringen
 • informere om rettigheter og plikter
 • holde kurs for elevråd
 • holde kurs i tema som er relevante for elever og lærlinger, elevrådet og skolen
 • bidra til å løse enkeltsaker for elever og lærlinger
 • hjelpe til med klager hvis det er noe ved skolen eller i opplæringen som ikke er som det skal
 • hjelpe elever og lærlinger som opplever mobbing

 

Elev- og lærlingombudet er fylkestingets ombud for videregående opplæring. 

Elev- og lærlingombudet arbeidsfelt:

 • styrke og videreutvikle elevers, lærlinger og lærekandidaters medvirkning og deltakelse i opplæringen.
 • kunnskapsformidling og informasjon til elever og lærlinger om deres rettigheter og plikter.
 • kan gi hjelp og bistand til elever og lærlinger knyttet til utfordringer i opplæringen. 
 • elev- og lærlingombudet avgir melding om ombudets virksomhet til fylkestinget i Nordland, en gang i året.
 • elev- og lærlingombudet har taushetsplikt.

Elev- og lærlingombudet samarbeider og har regelmessig dialog med de ulike partene hva angår videregående opplæring. Dette er primært,utdanningsavdelingen i fylkeskommunen, de videregående skolene, opplæringskontor, Yrkesopplæringsnemda og Elevorganisajonen i Nordland. 

Her kan du lese mer om Elev- og lærlingombudets mandat og arbeidsoppgaver

Fant du det du lette etter?

Redaktør: Geir Johnsen | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS

Elevrådskokeboka
Veileder for elevrådskontakter
Lærling

Facebook