UNG i Nordland
Moloveien 16 Fylkeshuset
8048 Bodø
E-post : ung@nfk.no
Telefon
: 75 65 06 66

Åpningstid
: 08:00 - 15:00

Facebook

Redaktør: Thor-Wiggo Skille | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS

Du er her:

Elevrådsarbeid

Elevråd er lovpålagt gjennom opplæringsloven. Skolen har plikt til å tirettelegge for elevrådsarbeid. Elevrådet er elevenes høyeste organ på skolen og skal arbeide for at elevenes interesser ivaretas på skolen.

 

Tips:

 • elevrådet skal velges innen tre uker etter skolestart
 • alle skoler har ansatt en som følger opp og bistår elevrådet
 • elev- og lærlingombudet bistår med elevrådsskolering etter etablering av nytt elevråd
 • oppslagstavle med hvem man kan kontakten og postkasse hvor man kan legge tips og innspill til elevrådet
 • klassens møtetid brukes til å diskutere saker som tas opp i elevrådet via tillitsvalgte i klassen
 • som tillitsvalgt får du attest som kan legges ved cv og bli nyttig senere

Flere tips for etablering og drift av elevråd finner du i elevrådskokeboka

Klikk for stort bildeelevråd på Mosjøen vgs. Karine Johansen Elevråd er hjemlet i opplæringslova §11-6.

 • organ bestående av 1 tillitselev for hver 20. elev
 • skal jobbe med arbeidsforholda, velferdsinteressene og læringsmiljøet til elevene
 • skal velge minst leder, nestleder og sekretær som kan representere elevrådet
 • alle valg skal foregå skriftlig
 • elevrådet eller 1/5 av elevene kan kreve allmøte
 • elevrådet er bundet av vedtak i allmøte hvis over halvparten av elevene har deltatt
 • har rett til representasjon i skoleutvalget, skolemiljøutvalget og arbeidsmiljøutvalget
 • elevrådsarbeid regnes ikke som fravær

Bestemmelsene er hentet fra § 11-5, 11-5a, 11-6, 11-7 og §9a-5 i opplæringslova.

Fant du det du lette etter?