UNG i Nordland
Moloveien 16 Fylkeshuset
8048 Bodø
E-post : ung@nfk.no
Telefon
: 75 65 06 66

Åpningstid
: 08:00 - 15:00

Facebook

Redaktør: Thor-Wiggo Skille | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS

Du er her:
Lærling

Lærling og lærekandidat

Jente ruller ut ferdigplen foran brunt hus på Mo i Rana. - Klikk for stort bilde En lærling har skrevet lærekontrakt i med sikte på fagprøve eller svenneprøve i fag som har læretid i bedrift. En lærekandidat har skrevet opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende fag- eller svenneprøve.

Elev- og lærlingombudet kan bistå med:

 • veiledning og hjelp

 • informasjon om rettigheter og plikter etter opplæringsloven

 • henvisning til riktig instans

 • hjelp til å formulere klager og bistå i møter

En lærling har blant annet krav på følgende:

 • lærekontrakt
 • lønn under sykdom etter reglene i folketrygdloven
 • ferielønn etter reglene i ferieloven
 • halvårsamtale
 • individuell plan for opplæringen
 • fagprøve senest to måneder etter endt læretid
 • annen gangs fagprøve hvis lærlingen ikke består første gang
 • opplæring i arbeidsreglementet
 • rett og plikt til å delta i planleggingen, gjennomføringen og vurderingen av opplæringa
 • rett til svangerskapspermisjon med lønn

Les mer om dette i brosjyren, Rettigheter og plikter i lære (PDF, 452 kB).

I opplæringsloven kan du lese mer om dine rettigheter når det gjelder opplæring, vurdering og om fagprøven.

04.07.2013
Fant du det du lette etter?