Karine Johansen
Elev- og lærlingombud

Moloveien 16 Fylkeshuset
8048 Bodø
E-post : elevombudet@nfk.no
Telefon
: 75 65 04 86

Mobil
: 930 68 043

Facebook

Redaktør: Thor-Wiggo Skille | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS