Service og samferdsel

Service- og samferdselsfagene

Det finnes flere typer kurs rettet mot arbeid som kontor- og servicemedarbeider. Blant disse finner du fagopplæring til kontor- og administrasjonsfaget, salgsfaget, resepsjonsfaget og reiselivsfaget.  Noen kurs er på nett, noen er i klasserom.

Under denne overskrifta hører også IT-opplæring, f.eks. kurs i Microsoft Office-produktene) og Datakortet for bedrifter.

Kontor- og serviceyrker krever god mengde og dybde i ulike typer kompetanse.

Ut fra etterpørsel arrangerer vi praksiskandidatkurs som fører fram til teorieksamener innen service, som igjen kan gi deg fagbrev i salgsfaget, kontor- og administrasjonsfaget, sikkerhetsfaget, resepsjonsfaget og reiselivsfaget.

For bedrifter og organisasjoner tilbyr vi generell og spesifikk IT-opplæring, bl.a. Datakortet med Microsoft Office (Windows, Word, Excel, Access, PowerPoint og Outlook). Flere av disse fagmodulene kan du gå i dybden i - til f.eks. ekspertnivå på Datakortet. Vi tilbyr Datakort-tester også til privatpersoner.

Vil du ha fagbrev i salgsfaget, resepsjonsfaget eller reiselivsfaget? I månedsskiftet januar/februar 2019 planlegger OPUS-ene i Salten å starte et gratis praksiskandidatkurs som fører fram til disse fagene. Dette er teorikurs som ender i en eksamen i november/desember 2019.

Bor du et sted i Salten og vil ha fagbrev i ett av de tre fagene, er du i målgruppa! Vi prioriterer søkere som har en del praksis fra fagfeltet.

Fant du det du lette etter?