Mobbeombudet i Nordland

Mobbeombud i Nordland er Håvard Wårheim Johansen. Han kan nås på telefon 75 65 04 08 eller via mobil 930 89 876
 

Mobbeombudet i Nordland er et prosjekt som varer fram til våren 2016 med mulighet til forlengelse.
 

Mobbeombudets arbeidsfelt:

 • Ivareta elevens rett til et trygt og godt skolemiljø med vekt på forebyggende innsats i videregående skoler.
 • Kunnskapsformidling og informasjon om elevenes rettigheter til et godt psykososialt miljø§9a.
 • Ha fokus på internkontroll i skolene og veiledning i dette arbeidet
 • Utarbeide en oppskriftsbok eller prosedyrebok, applikasjoner eller tilsvarende.
 • Være døråpner til hjelpetjenester og være veileder til prosedyrer og saksgang
 • Vise til de gode, forebyggende tiltak samt eksempelsaker på brudd 9a,
 • Være våken for at mobbing starter i tidlig alder og foregår også på frivillig-arenaer
 • Oppdraget styres av Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova).
 • Mobbeombudet avgir årsmelding om prosjektets virksomhet til fylkestinget i Nordland, juni 2015.
 • Arbeidet skal realiseres gjennom en styrking av elev- og lærlingeombudets mandat og ressurser.
   

Mobbeombudet samarbeider gjennom prosjektet med ulike partene hva angår videregående opplæring. Partene er, utdanningsavdelingen i fylkeskommunen, Fylkesmannen, de videregående skolene, Nasjonalt senter for læringsmiljø og adferdsforskning og Elevorganisasjonen i Nordland.

Publisert av Trond-Erlend Willassen. Sist endret 06.01.2016
Fant du det du lette etter?

Redaktør: Geir Johnsen | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS