Nordland fylkeskommune skal bringes i front

  • utvikle en fremtidsrettet organisering av fylkeskommunens oppgaver og samfunnsutviklerrolle innenfor vedtatt økonomiplanramme
  • levere innovative tjenester med fokus på innbyggerne i Nordland
  • være en attraktiv og relevant samarbeidspart og samfunnsutvikler
  • realisere gevinster gjennom effektiv struktur, smarte arbeidsmåter og økt digitalisering

Klikk for stort bilde

Fra Bring oss i front sitt kurs i tjenestedesign tidligere i år

Arbeidet med å omstille og effektivisere Nordland fylkeskommune fortsetter for fullt – med ny organisering og konsulenthjelp utenfra.

trude2

Omstillingsprosjektet Bring oss i front går videre, med en justert organisering

Representantene fra Nordland og Møre og Romsdal fant tonen!


Representanter for Nordland og Møre og Romsdal fylkeskommune møttes tidligere denne uka for drøfte hvordan man kan jobbe med utvikling og omstilling, i forbindelse med regionreformen.

Åsbjørn Vetti og Stephanie Helland fra KS-konsulent

Hvordan kan vi jobbe smartere og løse oppgavene våre på en bedre måte? Og hvilke grep må vi gjøre for å få en god prosess rundt endringer?

snutt

Her er en liten snutt fra forrige uke.

Geir Johan Hansen, KS-konsulent i Lean

Som en del av Bring oss i front! var 50 personer samlet til å lære om Lean. Kontinuerlige forbedringer og verdi for «brukerne» var sentrale momenter.

intro1

Alle som har en rolle i organisasjonsutviklings-prosjektet Bring oss i front! fikk en felles introduksjon til prosjektmetodikk og –verktøy forrige uke.

Knut Petter Torgersen

Prosjektet Bring oss i front er ferdig med idé-fasen. Nå er vi i gang.

lyspære

Her kan du gi dine innspill til Bring oss i front.

Trude Fjærli Gisk

Arbeidet med Bring oss i front er godt i gang. Se status nå.

Fant du det du lette etter?