Stillingskoder

Opplysninger som skal legges inn i lønnssystemet

 

(Sti – stillingsbildet)

 

Om stillingen

Klikk for stort bilde

Stillingstype

Det kan velges mellom flere stillingstyper, faste eller midlertidige. Ingen andre enn de som fremgår av vedlagte tabell skal brukes. Når stillingstype blir korrekt lagt inn får vi mulighet til å ta ut rapport på hvor mange som er midlertidig ansatt, hvor mange som er registrert overtallig, osv.

Stilling

Det skal bare brukes de kodene som følger av vedlagte tabell (Nfk-kode). Dette er fordi vi ofte har behov for å spørre om antall arbeidstakere i definerte grupper, da kan ikke yrkesgruppene være for spesifisert. Ytterlige spesifikasjon av utdanning/yrke skal gjøres på Yrkeskode til A-melding og på arbeidstakers CV.

Det som står her er de yrkesgruppene vi har i Nordland fylkeskommune, og som kan legges inn i lønnssystemet. Ingen andre koder og stillingsbetegnelser skal brukes enn de som er listet i vedlagte tabell. Kodeverket kan bli endret ved behov, dette vil bli ajourført i vedlagte tabeller.
Eks. 6674 Miljøarbeider

 

Off.kode

Dette er de kodene som blir rapportert til PAI. Vi har forhåndsdefinert hvilke utdanningskoder/titler som skal brukes på våre stillinger.
Eks. 7517 Fagarbeider (ytterlige spesifikasjon på barne- og ungdomsarbeider eller helse- og omsorgsarbeider gjøres på yrkeskodene)

Om lønn

Klikk for stort bilde
 Funksjonstillegg

Funksjonstillegg skal kun gis til ansatte som har en midlertidig oppgave i tillegg til sin faste stilling. Årsbeløp skal føres inn i boksene på høyre side, og månedsbeløp skal føres i rutefeltet under (event. regnes månedsbeløpet ut når rett Art og A legges inn).
Alle funksjonstillegg må føres begge plasser, og alle endringer må gjøres begge plasser. Dette er fordi det kun er mulig å ta ut statistikk fra boksene på høyre side, og fordi utbetalingen skjer etter opplysningene i rutefeltet.

 

(Not – notatbildet)

Klikk for stort bilde

 

Klikk for stort bilde

 Forklaring til særlige lønnsendringer skal legges inn her. (For eksempel årsaken til kompetansetillegg. Dette vil bli viktig hvis vedkommende senere får endret status, eller hvis det senere blir aktuelt med flere komp.tillegg).
 

Fant du det du lette etter?