Ungdommens fylkesting - Rapporter
Tittel Publisert Type
Generasjonskonferansen Sluttrapport 2007

04.07.2012 Filtype
Generasjonskonferansen Sluttrapport 2009

04.07.2012 Filtype
Program Generasjonskonferansen 2011

04.07.2012 Filtype
Småsamfunnsmidler sluttrapport

04.07.2012 Filtype
Ungplan tiltak

Strategidokument laget av UFT. Det viser tiltakspunktene som ungdommens fylkesting ønsker å satse på i forhold til den vedtatte ungplan

04.07.2012 Filtype

Redaktør: Thor-Wiggo Skille | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS