Rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Nordland

Klikk for stort bildeRådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland er et rådgivende organ for fylkeskommunen, statlige etater på fylkesnivå, kommuner og andre offentlige instanser og institusjoner.

Nordland fylkeskommune holder på å arrangere en opplæringskonferanse for kommunale rådene for personer med funksjonsnedsettelse og eldre i fylket. Rådene har mye til felles, men noe særskilt. Deltakere blir delt i forskjellige grupper der relevant.

Konferanse blir i Bodø i mars 2020.

Det kommer mer informasjon etter hvert og kommunene vil bli invitert.

Mann forteller som uninversell utforming til en gruppe mennesker som hører på.

- Reisende med ulike former for funksjonsnedsettelser er en stor kundegruppe både i Norge og i verden for øvrig. De fleste vil i løpet av livet ha behov for tilpasninger. Eldre, barnefamilier, personer med funksjonsnedsettinger, har alle et felles behov for tilpasninger, som ikke alltid er ivaretatt av reiselivet og offentlig transport, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF).

Dame peker på persienne til mann i rullestol

Nordland fylkeskommune har fått 9,6 millioner kroner fra Samferdselsdepartementet til en ekstra satsing på tilrettelagt transport for de som trenger det mest.

Adrian Lund, kjent blant annet fra 71 grader Nord, fikk Nordland fylkeskommunes Døråpner-pris overlevert under fylkestinget på Mo i Rana i dag, til stående applaus fra en samlet sal.

Ansvarlig

Hilde  Holand
Leder for rådet for personer med funksjonsnedsettelse
Rådgiver, Rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Nordland (RPF)