Planlagte saker til Nordland fylkesting

Tittel

Dato

Orientering fra fylkesråd for næring Ingelin Noresjø om Regionale forskningsfond

25.02.2019

Orientering fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll om Bring oss i front

25.02.2019

Redegjørelse fra fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Aase Refsnes om Bodø som europeisk kulturhovedstad og Bodø Bodyscape

25.02.2019

Bypakke Bodø fase 2

25.02.2019

Eierskap for båt og ferje

25.02.2019

Høring - Forslag til nytt inntektssystem fylkeskommunene

25.02.2019

Økonomiplan 2019-2022 og Budsjett 2019 - oppdatert informasjon og rebudsjettering av investeringsprosjekter

25.02.2019

Årlig redegjørelse fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll

25.02.2019

Høring - Pumpe ved Sørfjord kraftverk - Tysfjord kommune

08.04.2019

Regional plan - Bærekraftig forvaltning av vannkraft i Nordland

08.04.2019

Skrova ferjekai – Opptak av kommunal oppstillingsplass til del av fv. 81

08.04.2019

Yrkesopplæringsnemndas årsmelding 2018

08.04.2019

Evaluering av seriøsitetskrav i fylkeskommunens anskaffelser

10.04.2019

Høring - forslag til fredning av Neptun Sildoljefabrikk - Hadsel kommune

10.04.2019

Åremålsordningen i Nordland fylkeskommune

15.04.2019

Europeisk kulturhovedstad

17.06.2019

Innføring av skolebruksplaner i arbeidet med tilbudsstrukturen i videregående opplæring

17.06.2019

Perspektivmelding og økonomiske planrammer 2020-2023

17.06.2019

Reglement for Nordland fylkesting - revidering

17.06.2019

Studiesenterstruktur Nord universitet

17.06.2019

Tertialrapport 1 - 2019

17.06.2019

Årsregnskap og årsberetning 2018

17.06.2019

Tertialrapport 2 - 2019

21.10.2019

Økonomiplan 2020-23 og Budsjett 2020

02.12.2019

Fant du det du lette etter?