Avtalepartnere

Folkehelsealliansen Nordland består pr mai 2018 av 32 regionale aktører. 

  Kontakt
Arbeidstilsynet Nord-Norge Truls Johannessen
Diabetesforbundet Nordland Svein Asgeir Jensen
Forum for natur og friluftsliv Nordland Gisle Sæterhaug
Friluftsrådene i Nordland Anne-Margrethe Roll
Fylkesmannen i Nordland Solveig Hovet
Helgelandssykehuset Knut Roar Johnsen
Helse Nord RHF Postmottak
Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Katalin Nagy
Husbanken Arvid Olsen
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Dulo Dizdarevic
Kommunesektorens organisasjon (KS) Nordland

Mona Halsbakk

Elin Bye

KoRus-Nord Postmottak
Kreftforeningen i Nord-Norge Brage Larsen Sollund
LO Nordland Rita Lekang
Mental Helse Nordland Vibeke Karlsen
Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser Dag Ofstad
Nasjonalforeningen for folkehelsen, Nordland fylkeslag

Turid Olaussen

Jan Holt

NAV Nordland

Cathrine Stavnes

Åshild Nordnes

NHO Nordland Anders Paulsen
Nord universitet Anne Ringen Pedersen
Nordland fylkeskommune Kari Hege Mortensen
Nordland idrettskrets

Kristin Setså

Tore Strand

Nordland legeforening Tove Myrbakk
Nordland LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke)

Bengt Are Arntzen

Rolf Terje Seljeseth

Nordland Røde Kors Ole-Martin Mjelva
Nordlandssykehuset HF Postmottak
Politiet Walter Pedersen
Private Barnehagers Landsforbund (PBL) Vibeke Mæhlum
Statens vegvesen Postmottak
Statskog Jan Normann Nilsen
Trygg Trafikk Nordland Kari Vassbotn
Valnesfjord Helsesportssenter Postmottak