Ønsker diskusjon om vannkraftens fremtid

-Det er viktig at vi bruker vannkraftressursene i fylket vårt på riktig måte. Vi må se hele bildet. sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Aase Refsnes (SV), og ber om innspill.

Klikk for stort bildeSaltdalselva Susanne Forsland

Fylkesrådet i Nordland har sendt forslag til «Regional plan –Bærekraftig forvaltning av vannkraft i Nordland» på høring med frist 19. desember.

-Jeg håper alle som har innspill i saken nå bruker anledningen. Vi ønsker å legge til rette for at lokal og regional forvaltning kan fremme de beste vannkraftprosjektene sier Refsnes.

Forslaget inneholder prioriteringer om hvilken type vannkraft som er ønsket og hvilke verdier man ønsker å verne om i regionen. I Klikk for stort bildeAase Refsnes (SV) Susanne Forsland tillegg er det fokus på utvikling av vannkraft i et langsiktig perspektiv. Det er mulig å komme med innspill til alle deler av planforslaget.

- Vi må prioritere samfunnsnyttig vannkraft med akseptable konsekvenser for miljø og samfunn. I tillegg er det viktig at planen tar høyde for bestemmelsene som skal sikre vernede vassdrag og nasjonale laksevassdrag. Planbestemmelsene kan gi et tydelig signal om at dette er felles verdier som må ivaretas og kan bidra til en tidlig avklaring for vannkraftssaker i disse områdene sier Refsnes.

 

Høringsinnspill sendes til post@nfk.no, eller lastes opp via nettsiden: https://www.nfk.no/politikk/du-kan-bestemme/horinger/aktive/

Fant du det du lette etter?