Næring

Næringsutvikling

Næringslivet i Nordland et globalt konkurransedyktig men skaper ikke flere arbeidsplasser. Fylkeskommunens mål er å øke verdiskapingen, bidra til økt sysselsetting og spennende arbeidsmuligheter - spesielt for unge voksne. Som arbeidsverktøy er det sammen med næringslivet laget en innovasjonsstrategi og strategier for de ulike næringene for å følge opp satsingsområdene. Fylkeskommunen har spisskompetanse på næringsutvikling og bidrar i utviklingsprosesser sammen med næringslivet. Vi har også en rekke virkemidler som kan styrke næringslivet innenfor kompetanse, FoU, rammebetingelser, bedriftssamarbeid og innovasjon. For bedriftsrettede virkemidler er Innovasjon Norge Nordland vårt gjennomførende organ. Fylkeskommunen arbeider bredt med samfunnsutvikling. Herunder å skape attraktive lokalsamfunn og  byer for næringsliv og befolkning. Disse arbeidsområdene er omtalt under Regional utvikling og Planlegging.

Oversikt over ansatte på avdelingen

Ingelin Noresjø

- Et nytt vitensenter i Mo i Rana vil bidra til å styrke kunnskapsmiljøet og øke fremtidig rekruttering og verdiskaping i regionens næringsliv.

 

Anne-Rita og Arnold Rødsand fikk delt ut prisen fra Assisterende fylkesmann Monica Iveland

Anne-Rita og Arnold Rødsand på Nordigården i Øksnes mottok i dag Kulturlandskapsprisen 2018. Ekteparet mottok prisen for sitt arbeid med å vedlikeholde kulturlandskapet og videreutvikle gårdens bygninger. De har med dette også skapt ny næringsvirksomhet på gården.

Floating nets of a salmon farm in a natural bay næring, oppdrett

Fylkesrådet mener at det bør nedlegges forbud mot bruk av legemidler til avlusning av oppdrettslaks.

ordfører i HAdsel Siv Aasvik, fylkesråd Ingelin Noresjø og Administrerende Direktør Nordlaks Produkter, Roger Mosand, i industriområdet som nå skal utvikles

Fylkesrådet bevilger 4 millioner kroner til utbygging av kommunal infrastruktur i forbindelse med utvidelse av Børøya industriområde.

-Dette er et veldig synlig bevis på at Nordlands industribedrifter har en rolle som olje- og gassaktører, sier fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø.

Skogdrift - lassbærer

Skogen på Helgeland har et stort potensiale for å utnyttes mer lønnsomt. Nå skal arbeidet med skogbruksnæringen systematiseres.

Vefsna fisker

Fylkesrådet blir med på spleiselaget og bevilger to millioner kroner til restaurering av laksetrapper i det sagnomsuste Vefsna-vassdraget.

 

 

Fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø (KrF)

- Fiskeriminister Per Sandberg må nå lytte til Nord-Norge. Den fiskeripolitikken han driver fram, vil svekke de samlede verdiene næringen skaper og svekke kystsamfunnene i nord. Dette sier fylkesråd for næring i Nordland, Ingelin Noresjø (KrF).

Ingelin Noresjø sammen med seniorrådgiverne Marit Kvarum og Pål Ove Henden i Kunnskapsparken Bodø

Sammenlignet med andre industrifylker har Nordland mindre verdiskaping innen kunnskapsbaserte tjenester.

Ingelin Noresjø

Det et stykke norsk industrihistorie som nå skrives, når Aasta Hansteen-plattformen er på vei til sitt bestemmelsessted 300 km vest for Bodø på nordlandskysten.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Ingelin Noresjø
Fylkesråd for næring