Næring

Næringsutvikling

Næringslivet i Nordland et globalt konkurransedyktig men skaper ikke flere arbeidsplasser. Fylkeskommunens mål er å øke verdiskapingen, bidra til økt sysselsetting og spennende arbeidsmuligheter - spesielt for unge voksne. Som arbeidsverktøy er det sammen med næringslivet laget en innovasjonsstrategi og strategier for de ulike næringene for å følge opp satsingsområdene. Fylkeskommunen har spisskompetanse på næringsutvikling og bidrar i utviklingsprosesser sammen med næringslivet. Vi har også en rekke virkemidler som kan styrke næringslivet innenfor kompetanse, FoU, rammebetingelser, bedriftssamarbeid og innovasjon. For bedriftsrettede virkemidler er Innovasjon Norge Nordland vårt gjennomførende organ. Fylkeskommunen arbeider bredt med samfunnsutvikling. Herunder å skape attraktive lokalsamfunn og  byer for næringsliv og befolkning. Disse arbeidsområdene er omtalt under Regional utvikling og Planlegging.

Oversikt over ansatte på avdelingen

Klikk for stort bilde

Nordlandsforskning har i samarbeid med Telemarksforskning evaluert verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet, som Den verdifulle kystkulturen i Nordland har vært en del av. Nå er rapporten Kulturminner skaper verdier for lokalsamfunn tilgjengelig.

I april 2010 vedtok fylkestinget i Nordland ny bredbåndsstrategi for fylket. Allerede nå kan vi se at satsingen gir resultater.

Bildegalleri besøk fra Marche
Finnøyseminaret 15. og 16. juni 2011 i Hamarøy var en suksess.

Informasjonsmøte om nye utlysninger for Eu-forskning arrangeres 11. mai.

Samisk språk, kultur og tradisjon skal feires en hel uke til ende.

"Kystens energi" plasserer kysten i sentrum for nasjonal verdiskapning, og inviterer næringslivet til tidenes gjestebud 9. - 11. februar i Svolvær.

Ansvarlig

Ingelin Noresjø
Fylkesråd for næring
Nærings- og utviklingssjef