Åpent møte 11.mars om sjømatutvalgets innstilling

Sjømatmesse Brussel 2012 - Klikk for stort bilde Olav Nyholmen

Fylkesråd for næring, Arve Knutsen (KrF) har gleden av å invitere til åpent møte om sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring.

Se møtet live nederst i denne artikkelen

Hvordan ønsker norsk sjømatindustri å utvikle seg og hva blir utfordringene for Nordland?

 

- Fiskerinæringen og havbruksnæringen skal være det viktigste fundament for å sikre arbeid og velferd for innbyggerne i Nordland. Sjømatnæringen skaper arbeidsplasser og bidrar til verdiskapning i alle ledd fordi bedrifter har fått rett til å utnytte felleskapets ressurser, sier fylkesråd for næring, Arve Knutsen (KrF).

 

- Fylkestinget vil få denne saken til behandling i april, og jeg vil tro at det vil være nyttig for mange å kunne høre ulike personers vurdering av forslagene, fortsetter Knutsen.

 

Knutsen bekrefter at fiskeriministeren har sagt at hun vil utarbeide en stortingsmelding på grunnlag av denne utredningen. - Jeg regner derfor med at mange av de problemstillingene og forslagene som Tveteråsutvalget har lansert vil komme igjen i meldingen og vil bli på den fiskeripolitiske agendaen i tiden framover, avslutter Knutsen.

 

Åpent møte om sjømatutvalgets innstilling.

Sted:    Thon Hotel Lofoten, Storemolla (kulturhuset)

Tid:      Onsdag 11.mars, kl 13.00 – 17.00

Innledning ved to av utvalgets medlemmer; Arne Karlsen, Nergård og Trygve Myrvang, Norges Råfisklag, samt Norges Fiskarlag (Jan Skjervø) og NOFIMA (Edgar Henriksen).

Paneldebatt.

 

Påmelding:

Det er anledning til registrere seg på forhånd gjennom Nordland fylkeskommunes nettsider – kurs og konferanse.

Påmelding til åpent møte om sjømatindustriutvalgets innstilling som nå er på høring.

 

Program:

1200    Lunsj Thon Hotel, Svolvær

1300    Åpning v/fylkesråd Arve Knutsen, Nordland fylkeskommune

1310    Rammebetingelser for en lønnsom sjømatindustri - slik foredlingsindustrien selv definerer det. Økonomidirektør Arne Karlsen, Nergård AS

1340    Rammebetingelser for en lønnsom sjømatindustri – sett fra mindretallet i utvalget;           Adm.dir. Trygve Myrvang, Norges Råfisklag

1410    Pause

1430    Skal det være reformpause i norsk fiskerinæring - fiskarlagets syn på sjømatutvalgets innstilling. Generalsekretær Jan Skjervø, Norges Fiskarlag

1500    Fungerer førstehåndsmarkedet for hvitfisk godt nok? Seniorforsker Edgar Henriksen, NOFIMA

1530    Pause

1600    Paneldebatt

 

 

 

Her kan du se sending fra møtet: