Industri i Nordland

Alcoa Mosjøen Trond-Erlend Willassen Industrien i Nordland er i stor grad bygget opp på foredling av naturressurser som kraft og mineraler. Mineral- og kraftforedlende industri representerer fylkets viktigste eksportindustrier med ca. 3000 direkte sysselsatte, og står for mer enn 50 % av all eksport fra Nordland.

Denne næringen gir grunnlag for en stor og kompetansetung leverandørindustri som sysselsetter opptil dobbelt så mange personer som industrien selv. Utviklingen av mineral- og kraftforedlende industri vil i tiden som kommer ha stor betydning for mange lokalsamfunn i Nordland.

  • Nordland er det fjerde viktigste eksportfylke i Norge, og 67 % av eksporten av tradisjonelle varer fra Nord-Norge kommer fra Nordland. I 2014 var eksportverdien fra Nordland over 24 milliarder kroner, i hovedsak metaller og fisk med hhv 13,2 og 9,4 milliarder kroner.
  • Nordland er den nest største kraftprodusenten i Norge. En stor andel av kraften har tradisjonelt gått til industriproduksjon, dels til foredling av lokale råvarer, dels til foredling av importerte. Kraftforedlende industri er sterkt integrert i internasjonale konsern, noe som gjør at den til enhver tid er avhengig av å være konkurransedyktig i forhold til andre land, også med anlegg i lavkostland. Den er derfor også sterkt avhengig av en konkurransedyktig og effektiv leverandørindustri, en kompetent arbeidsstokk og tilgang til kapital og teknologi.
  • Denne industrien er vant til å håndtere energikrevende prosesser, og er derfor en viktig faktor for Nordland med tanke på å ta i bruk naturgass som energikilde og industriråstoff.
  • Industrien i Nordland utgjør Norges nest største industriklynge og er verdensledende innen produksjon av en rekke produkter som aluminium, sement, silisium, gjødsel, stål og forskjellige typer ferrolegeringer som eksporteres til hele verden.
  • I 2013 var Nordland landets nest største bergverksfylke med 900 ansatte og en førstehåndsomsetning på over 1, 2 milliarder kr. Selv om prisene på jernmalm varierer svært mye så er Rana Gruber desidert størst både når det gjelder omsetning og ansatte. The Quartz Corp i Tysfjord en av verdens ledende produsenter av høyren kvarts til sol- og elektronikkindustrien. Nordland har flere forekomster i verdensklasse av blant annet kalkstein og dolomitt, talk og høyren kvarts, som er viktig råstoff til industrien i Nordland.

171219163612-richard-quest-profile-photo-super-tease-edited

Industrikonferansen i Bodø har i år spisset laget med to ministre og en internasjonal medieprofil på programmet.

 

Fra Westcon Helgeland på Nesna

Fylkesrådet bevilger 2,5 millioner til industriell utvikling av Langsetvågen industriområde. Nå legges grunnlaget for det som kan bli en svært viktig industriutvikling på Helgeland innen riggvedlikehold/skroting og maritimt vedlikehold.

Fylkesråd Ingelin Noresjø på Nordlandskonferansen

- Jeg utfordrer kommuner og andre sektorer til å lære av industrien i deres arbeid med å redusere utslipp og avfall.

 

Dagbrudd Rana gruber 1

 

Nordnorsk råd har vedtatt å utvikle en felles mineralstrategi for Nord-Norge. Nordland fylkeskommune ved fylkesråd for næring - og regional utvikling har ansvaret for å gjennomføre dette arbeidet.

 

 

 

 

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll gldeder seg over beslutningen til administrerende direktør i Elkem, Helge Aasen 1

Elkem vil investere 150 millioner til oppgradering av Elkem Rana.

 

Hvordan blir norsk industri påvirket av Trump, Brexit og EU i internasjonal handel? Det er temaet på konferansen Industri2017 i Bodø 27. og 28. september.

 

Geonor17_TomHoldal.jpg

Mineraler er helt avgjørende for det grønne skiftet. – Da blir det et paradoks at ikke regjeringen prioriterer mineralnæringen høyere, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap). 

tomas geonor.jpg

Mineral-konferansen GeoNor 17 arrangeres i Mo i Rana 21.-22. mars. 

Tomas Norvoll åpnet Geonor2016

- Norge har store verdier som ligger og venter på å bli kartlagt. Det trengs handling fra regjeringen. 

GeoNord.jpg

Hvilken rolle kan mineralnæringen spille for en klima- og miljøvennlig industri? 

Fant du det du lette etter?