Regional utvikling

Regional utvikling

002548_Reidar Hernes_www.nordnorge.com_Bodoe.jpg - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordland fylkeskommunen arbeider for å skape en positiv utvikling i hele fylket til beste for Nordlands innbyggere. Det betyr å tilrettelegge for regional utvikling gjennom å utvikle gode lokalsamfunn, og bidra til tilflytting og rekruttering til fylket.  

Bredbånd
(20.11.2018)

Samferdselsdepartementet har utarbeidet nye retningslinjer i 2018 for å få støtte til utbygging av bredbånd i områder som ikke er kommersielt lønnsomme å bygge ut.

 

(06.11.2018)

Nordland fylkeskommune v/avdeling for næring og regional utvikling arrangerte nettverkssamling for lokalsamfunnsutvikling for åtte kommuner på Fauske 1.-2. november.

Kurs i prosessledelse
(10.10.2018)

På grunn av stor interesse for kurset, utvider vi til to kurs - ett for bykommunene og ett for de øvrige kommunene. Ny frist for påmelding er 03.12.2018.

 

 

Ingelin Noresjø og Ida Pinnerød 1
(22.03.2018)

Bodø kommune får et tilskudd på to millioner kroner til gjennomføring av den internasjonale plankonferansen ISOCARP 2018.

Rapport Uni Research forside
(19.03.2018)

Regionalt samarbeid er et tveegget sverd for småkommuner. Det kan bidra til å øke egen utviklingskapsitet og å få satt i gang utviklingstiltak, men samtidig kan det binde opp ressurser – som det allerede er knapt med. En rapport utarbeidet av Uni Research ved Rokkansenteret undersøker hvilken nytte småkommuner har av å samarbeide regionalt om næringsutvikling og næringsrettet samfunnsutvikling.

Træna 1
(09.03.2018)

De første workshopene i forkommune-prosjektet er gjennomført på Træna og i Bodø.

Fant du det du lette etter?
Ingelin Noresjø
Fylkesråd for næring