Utdanning og kvalifisering

Publisert av Lars Hasvoll Bakke. Sist endret 17.08.2016
sta.jpg

Regjeringen har lagt fram viktig stortingsmelding om utdanning. - «Fra utenforskap – til ny sjanse» 

Karrieresentrene.JPG

Karrieresentrene i Nordland har utarbeidet og tatt i bruk en guide for å veilede innvandrere.

Nord universitet logo 560x189px

Karrieresenteret ved Nord universitet etablerte i mai 2016 et mentorprosjekt for å hjelpe internasjonale studenter med å knytte bånd til det lokale arbeidslivet. I oktober får de første studentene sine mentorer.

NOKUT.png

 

14. november lanserte NOKUT sin nye elektroniske søkerportal. Fra denne dato skal alle søknader om vurdering og godkjenning av utenlandsk utdanning skje elektronisk. Dette gjelder både generell godkjenning av høyere utdanning, UVD ordningen og den nye godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Denne siste ordningen omfatter i første omgang bare søkere fra Tyskland og Polen.

NOKUT_logo.JPG

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) er den instansen søkere med utdanning fra utlandet skal henvende seg til for å få utdanningen godkjent i Norge.

Imdilogo.JPG

IMDi inviterer virksomheter i privat og offentlig sektor til å søke om tilskudd om støtte til mentor- og traineeordninger for personer med innvandrerbakgrunn.

Fant du det du lette etter?