Samferdsel

Samferdsel jobber for at fylkets innbyggere og næringsliv i Nordland skal ha et godt, hensiktsmessig og miljøvennlig transporttilbud.

Kontakt samferdsel

 

►  Regional transportplan

 

- Det er viktig for Nordland fylkeskommune at vi har denne fergen på sommeren. Den er en del av vår turistsatsing og passer godt inn i den øvrige tilretteleggingen vi gjør på det området, sier fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp).

- Fylkesveg 819 Ballangen sentrum - Kjeldebotn og Skjomenveien er blant de vegstrekninger vi skal se nærmere på for utbedringer, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

Fylkesrådet la fredag fram sin ekstraordinære vegsatsing i forbindelse med Regional Transportplan. En vesentlig del av denne satsningen handler om hvordan vi legger til rette for næringsutvikling, trafikksikkerhet og miljøsatsing. Nordland må ta sin del av forpliktelsene som samfunnet står overfor med tanke på klimaendringene.

- Nordland trenger mange hundre nye ladestasjoner i årene som kommer, og jeg er veldig glad for at det nå settes av midler i årene som kommer for å bygge ut kapasiteten i hele fylket, sier Marius Meisfjord Jøsevold, gruppeleder for SV.

 

Fylkesrådet foreslår å sette av 50 millioner kroner til oppstart av utbedringsarbeidet på fylkesvei 17 mellom Ørnes og Glomfjord.

Fant du det du lette etter?

Ansvarlig

Svein Eggesvik
Fylkesråd for samferdsel
Odd Steinar Åfar Viseth
Samferdselssjef
Vegsjef