Bypakke Bodø

Bypakke Bodø er et felles løft for å gi Bodø by et mer fremtidsrettet og tryggere samferdselssystem både for de som kjører, tar buss, sykler og går. Bypakken er et samarbeid mellom Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen.

Bypakken er et samarbeid mellom Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen. Pakken har mer enn hundre  prosjekter og inneholder blant annet ny riksvei 80, bedre kollektivtilbud og nye gang- og sykkelveier. Dette løftet skal betales i et spleiselag mellom det offentlige og bilistene. 
 

Nettsiden til Bypakke Bodø

 

Lettere uten egen bil

 

Stadig flere tar bussen i Bodø. Omlegging til nytt kollektivsystem har gjort det enklere og mer oversiktlig å reise kollektivt. Kommende utbygginger i bypakken vil medføre ytterligere forbedret fremkommelighet og redusert reisetid.

Omlegging til nytt kollektivsystem høsten 2012 har vært en suksess. Antall kollektivreiser har så langt økt med 22%, eller mer enn 200 000 reiser.

Dette gjøres:

* Nye kollektiv –traséer er allerede på plass og flere kommer
* Bygging av flere universelt utformede holdeplasser
* Fremkommelighet for kollektivtrafikken skal forbedres; blant annet ved bussprioritert kryssing (innføre trafikklys som skifter til grønt når bussen ankommer krysset) av ett eller flere lyskryss.

 

Ambisiøse mål


I henhold til mål knyttet til kollektivtrafikken i Bypakke Bodø er ambisiøse. Det fastsettes her at andelen av de som går, sykler eller benytter kollektivtransport skal være på 21% og at antall passasjerer skal fordobles ift. hva det var ved oppstart. Videre at klimagassutslippene i Bodø skal være lavere enn ved oppstart i 2012.

 

Det jobbes også med ny teknologi knyttet til billettprodukter og sanntid. Dette vil bidra til ytterligere attraktivitet og tilgjengelighet for de kollektivreisende.

 

I Bypakke Bodø investeres Nordland fylkeskommune 60 millioner kroner til økt satsing på kollektivtilbudet i Bodø, dette kommer i tillegg til infrastrukturtiltakene som bygges i regi av Bypakken.

Fant du det du lette etter?

Ansvarlig

Gruppeleder - plan og utvikling Samferdsel