Velkommen til den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland

Fylkesråd Aase Refsnes (SV) med ansatte på Rana tannklinikk

Gruben, Mo og Selfors tannklinikker er slått sammen til en ny stor klinikk for hele Rana kommune.

Bankgata tannklinikk, tann, tenner, helse

I Bodø drives det en rullerende tannlegevaktordning i samarbeid mellom den offentlige tannhelsetjenesten og private tannleger.

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Fylkesfagsjef tannhelse
Henrik Schmidt
Fylkestannhelsesjef
Koordinator helsefremmende og forebyggende arbeid i tannhelsetjenesten