Spesialundervisning

 

Elever og lærekandidater i videregående opplæring i Nordland som ikke har eller kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. 

For elever og lærekandidater som får spesialundervisning, skal det foreligge en sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste, og det skal lages en individuell opplæringsplan (IOP). Planen skal vise hvilke mål som er satt for opplæringen, og hvordan målene kan nås.

Du kan få spesialundervisning innenfor et ordinært eller alternativt opplæringsløp i skole, eller innenfor opplæring i bedrift.


Her finner du:

Informasjon:

Informasjon for søkergrupper som har rett til individuell behandling eller fortrinn i inntaket skoleåret 2018 - 2019, søknadsfrist 1. februar. (DOCX, 79 kB)Nyttige lenker:

►  www.vilbli.no

►  Spesialundervisning lærekandidater

►  Skolen ved Nordlandssykehuset
 

Alle søkere til videregående opplæring må fylle ut elektronisk søknadsskjema på vigo.no Opplysninger som er nødvendig for behandling av søknaden må tas med.

 

Les Rundskriv AED 20-2014 (PDF, 788 kB)

Her er informasjon om rettigheter og framgangsmåte samt skjemaene som du skal benytte dersom du skal klage.

Oversikt over rådgivere med ansvar for oppfølging av de videregående skolene i Nordland på det spesialpedagogiske feltet skoleåret 2014-2015.

Fant du det du lette etter?